• خیانت زناشویی پدیده رنج آور و آسیب‌زایی است که می تواند اساسی ترین جزء رابطه زناشویی که  اعتماد بین زوجین است را خدشه دار کند. به دلیل آثار مخرب این […]

  ادامه مطلب
 • خیانت بحرانی است که زندگی بسیاری از افراد متاهل را ممکن است درگیر کند. پس از پشت سر گذاشتن این بحران، این سوال برای زوجین ایجاد می‌شود که شکاف و […]

  ادامه مطلب
 • دوران نامزدی یکی از پرچالش‌ترین دوران آشنایی افراد محسوب می‌شود. در این دوره طرفین سعی دارند تا حد ممکن از یکدیگر شناخت پیدا کرده و بتوانند به درستی مهمترین تصمیم […]

  ادامه مطلب
 • برای تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب همسر، رعایت برخی اصول بسیار اساسی است، چرا که اگر شما تصمیم اشتباهی بگیرید، کم و بیش چندین سال و یا تا آخر عمرتان باید […]

  ادامه مطلب
 • ازدواج کردن گام اول از شروع یک زندگی زناشویی است. شما زمانی که تصمیم درست و مناسبی برای ازدواج بگیرید، قدم اول برای یک زندگی زناشویی را برداشته‌اید و این […]

  ادامه مطلب