• اختلال جنسی یکی از اختلالات شایع در زندگی است که مانع خشنودی انسان‌ها از برآورده ساختن نیاز جنسی شان می‌شود. در طول تکامل بشر کارکرد نیازهای اولیه آدمی تغییراتی کرده […]

    ادامه مطلب