ازدواج و خانواده

مفهوم واقعی عشق از نظر استرنبرگ

نظریه عشق استرنبرگ عشق یک حالت روانشناختی است و مفهومی انتزاعی است و بدون شک تعریف آن با استفاده از واژه‌ها یکی از دشوارترین کارهاست. این درحالی است که از انواع عشق تعاریف متعددی هم، شده و حوزه های مختلفی به آن پرداخته اند. یکی از این حوزه ها روانشناسی است که طیف وسیعی از […]ادامه مطلب .